Menü
Deutsch English Polski
perfecting materials

Słownik
Lut

Dodatkowe tworzywo metaliczne stosowane do łączenia innych materiałów bez ich przetapiania

Lutowanie

Technika łączenia za pomocą materiału ciekłego, przy czym części łączone są stałe, a tylko lut jest ciekłym stopem.

Lutowanie aktywne

Proces lutowania z użyciem lutowi aktywnych które są w stanie łączyć ceramikę lub inne trudno zwilżalne materiały.

Lutowanie twarde

Proces lutowania, w którym temperatura lutu leży między 450 i 900°C.

Lutowanie próżniowe

Proces lutowania bez pomocy topników, przeprowadzany w próżni 10-2 do10-6 mbar. Po zastosowaniu lutowania próżniowego elementy są lśniące.

Lutowanie wysokotemperaturowe

Proces lutowania, w którym temperatura topnienia lutu leży powyżej 900°C.

Lutowanie w atmosferze gazu ochronnego

Proces lutowania bez stosowania topników, prowadzony w gazowej atmosferze redukującej albo obojętnej, np. wodoru lub argonu. Półwyroby są po lutowaniu błyszczące.

Proces beztopnikowy

Proces lutowania, w którym nie stosuje się dodatków, a tlenki usuwane są przez gazy redukujące lub rozkład w próżni.

Przesycanie i starzenie

Obróbka cieplna  składająca się z dwóch następujących po sobie procesów . Pierwszym jest proces  przesycania, drugim  starzenie . Przez przesycanie należy rozumieć nagrzewanie  stopu  do odpowiedniej temperatury, wytrzymanie przez czas wystarczający do przejścia odpowiednich składników do roztworu . Przesycanie kończy się szybkim chłodzeniem, tak aby zatrzymać rozpuszczony składnik i nie dopuścić do jego ponownego wydzielenia się z roztworu podczas chłodzenia . Przesycony materiał posiada  niewielką twardość i wytrzymałość, ale znaczną ciągliwość. Drugim procesem  wykonywanym po przesycaniu jest proces  starzenia. Proces ten może zachodzić w temperaturze otoczenia lub podwyższonej. Podczas starzenia dochodzi do wydzielania się z roztworu składnika przesycającego w postaci drobnych faz o określonym stopniu rozdrobnienia .                  W zależności od gatunku materiału można uzyskać materiał o odpowiednich własnościach mechanicznych.

Topnik

Domieszka usuwająca tlenki powierzchniowe elementów, pozwalając na zwilżanie i rozprzestrzenianie się lutu. 

Wyżarzanie odprężające

Celem wyżarzania odprężającego jest usunięcie naprężeń wewnętrznych (naprężenia własne), wywołanych poprzez uprzednie procesy wytwórcze (np. obróbka plastyczna, wiórowa, spawanie, hartowanie itd.). Wyżarzanie odprężające w przypadku stali przeprowadza się w zakresie temperatur od 550 do 650°C.

Wyżarzanie próżniowe

Jest to wyżarzanie prowadzone w piecu próżniowym. Próżnia chroni elementy obrabiane cieplnie przed utlenianiem.

Wyżarzanie zmiękczające

Proces obróbki cieplnej celem  którego  jest zmiękczenie materiału. Po wyżarzeniu zmiękczającym materiał  posiada  strukturę miękką  o dobrej skrawalności.

Zwilżanie

 Rozprzestrzenianie się lutu na powierzchni łączonych detali.

Liechtenstein

Listemann Technology AG
Ober Au 38
LI-9487 Bendern
+423 375 90 10
info@listemann.com
Szwajcaria

Listemann AG
Sulzer Allee 25 
Postfach
CH-8404 Winterthur
+41 52 245 18 50
info@listemann.com
Polska

Listemann Polska Sp.z o.o.
ul. Biskupińska 23
PL- 30732 Kraków
+48 12 6534 230
j.brelinski@listemann.com
Facebook Xing Youtube LinkedIN

Metryczka | AGB